کارت کیملیک ترکیه برای افرادی صادر می شود که بخواهند اقامت بیشتر از سه ماه در این کشور داشته باشند، به این صورت می‌توان گفت که کارت کیملیک در اصل یک...

مهاجرت به کانادا از آنجایی که این کشور دارای امکانات رفاهی و شرایط زندگی بسیار مناسبی برای مهاجران می باشد، همواره در ذهن افرادی بوده است که دوست...

بهترین کشور برای مهاجرت ایرانیان

بهترین کشور برای مهاجرت ایرانیان ممکن است برای افرادی با اهداف و خواسته های مختلف متفاوت باشد، چرا که در امر مهاجرت خیلی مهم است که خواسته های خود...

یکی از مسائلی که ذهن بخش زیادی از جامعه ما را درگیر کرده مسئله مهاجرت می‌باشد و افرادی که قصد مهاجرت به خارج از کشور را دارند باید به یاد داشته...

دانستی های مهاجرت