مشاوره رایگان: 02122110460
خود اشتغالی کانادا

سیستم مهاجرت کانادا پذیرای فرهنگ‌های مختلف است. قانون مهاجرت کانادا یکی از اهداف این قانون را توسعه و تقویت بافت اجتماعی و فرهنگی جامعه کانادا، با حفظ شخصیت...